Brf EDA – Ungdomsbostäder, Knivsta

Mitt i Knivsta ligger kvarteret EDA med sina 4 nybyggda studentbostadshus. EDA är byggföretaget Junior Livings första bostadsprojekt och en sorts testbed för kommande större projekt med företagets egenutvecklade modulbyggsystem.

Den tekniska plattformen är utvecklad av grundarna Jan Pettersson och Manne Bouveng som tagit hjälp av arkitekten Andreas Martin-Löf för att ge projektet arkitektonisk form.

Projekt
Kvarteret EDA – ungdomsbostäder
Plats
Knivsta
Arkitekt
Andreas Martin-Löf
Entreprenör
Junior Living, My first home AB
Produkt
System 500

Den tekniska plattformen är utvecklad av grundarna Jan Pettersson och Manne Bouveng som tagit hjälp av arkitekten Andreas Martin-Löf för att ge projektet arkitektonisk form.

Loftgångssidan som också bildar fasad mot omgivande gator är beklädd med Scanlight System 500. Stora öppningar i fasaden bildar ett abstrakt mönster.

Kvällstid träder ungdomsbostäderna fram med sina belysta loftgångar och halvgenomskinliga fasader.

Projektet har fått stor uppmärksamhet i arkitekturmedia världen över.

Detta projektet är en ny och tidsenlig prototyp för att använda billiga och standardiserade material, och bidrar till att hitta nya sätt att bygga kostnadseffektiva bostäder för unga i Sverige.

Andreas Martin-Löf, Andreas Martin-Löf Arkitekter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är du inte prenumerant ännu? Vi visar våra mest inspirerande och intressanta projekt och låter arkitekten bakom komma till tals. Ungefär 8 gånger om året hör vi av oss. Anmäl dig du också!