DAGSLJUSINSLÄPP + SOLCELLER

Ett samarbete mellan Scanlight och HPSolartech har lett fram till ett koncept där systemen integreras med varandra och där nyckelord som effektivitet och standardisering är ledord för väl genomförda projekt.

Dagsljusinsläpp + solceller

På industritak, sporthallar, skolor, kontor och köpcentrum finns det ofta lanterniner och glastak av olika slag. Gemensamt för många är att de ger ett vackert insläpp av dagsljus, men när det gäller form, material, utseende och kvalitet finns det stora skillnader.

Scanlights lösningar för ett optimalt dagsljusinsläpp till olika typer av verksamheter säkerställs i ett tätt samarbete mellan oss, arkitekten, fastighetsägaren och/eller brukaren av lokalen. Efter att vi gemensamt säkerställt önskad prestandanivå kan vi starta projekteringen och ta fram projektspecifika tillverkningsritningar för att vidare planera utförandet i detalj.

CapMan Real Estate förvärvade en stor industribyggnad i Eskilstuna omfattande ca 65 000kvm uthyrningsbar area. Scanlight har bytt de gamla lanterninerna mot nya, bättre isolerade och glasade med slagtålig polykarbonat med goda värmeisolerande egenskaper. Integrerat på lanterninerna har HPSolartech byggt en solcellspark på nästan 600 MWh årligen.

Läs mer om projektet här

Byggnadens sågtandsformade tak är konstruerat av Scanlights Glastaksystem, där södersidan består av en tät vägg mot vilken solcellspaneler sitter monterade och genererar el till byggnaden. På norrsidan av konstruktionen sitter klassiska norrljus, där dagsljuset släpps djupt in i byggnadens innersta, genom det helt öppna schaktet, ända ner till bottenvåningen.

Läs mer om projektet här

Bussdepå Ljungarum är ett nytt landmärke utmed Industrigatan i Jönköping, och en depå för minst 100 bussar och arbetsplats för flera hundra medarbetare.

Den nya anläggningen på Ljungarum i Jönköping är Sveriges modernaste bussdepå, där logistiken och arbetsmiljön har varit i fokus

Läs mer om projektet här

KONCEPT