Profilsystem i aluminium för glastak och glaslanterniner.

Kompletta, energieffektiva profilsystem med adaptiv prestanda, utvecklade för glastak och glaslanterniner. Glasning sker med 2-glas eller 3-glas av valfri typ på marknaden eller med polykarbonat kanalplast i olika kulör och tjocklek. Runtomliggande plåtavtäckningar för glastaket sker alltid med minst 2mm tjocka aluminiumplåtar.

 

ETT SYSTEM TILL VARJE PROJEKT

Varje projekt utvärderas för sig och rätt system för varje glastak eller glaslanternin väljs utifrån krav, önskemål och förutsättningar på platsen. Alla system för glastak och glaslanterniner är använda och monterade i flera olika projekt av oss och därmed beprövade i verkliga förhållanden.

Av oss får du teknisk support, både konstruktionsmässigt och anslutningsmässigt mot byggnadsdelar, för att få rätt funktion och åstadkomma ett korrekt utförande enligt gällande normer och krav för glastak och glaslanterniner i Sverige.

Scanlight hjälper dig även med ritningsdetaljer och bistår med glas och produktprover för att säkerställa att tänkt kvalitet på glastaket och glaslanterninen ska leva upp till din och byggherrens förväntningar.

Med en gedigen erfarenhet av glas och polykarbonat bistår vi med rådgivning beträffande glastyper, dimensioner, tjocklekar och dess olika ljus- och värmeförhållanden för användning i tak.

KLICKA PÅ BILDERNA NEDAN FÖR ATT KOMMA TILL RESPEKTIVE PRODUKT och PROJEKT

A60+ glas
Scanlight System A60+

Glastak och Glaslanterniner

Energieffektivt profilsystem i aluminium för glastak och glaslanterniner.
Systemet består av 60 mm breda aluminiumprofiler i varierande höjd beroende på spännvidd.
Isolatorer i glasfalsar och fullt isolerade anslutningar gör att systemet passar i fastigheter med höga energikrav.

PR60
Scanlight System PR60

Glastak med Passivhuscertifikat

Energieffektivt profilsystem i aluminium för glastak med Passivhuscertifiering.
Systemet består av 60 mm breda aluminiumprofiler i varierande höjd beroende på spännvidd.
Med passivhuscertifiering, isolatorer i glasfalsar och fullt isolerade anslutningar gör det att
systemet passar i fastigheter med mycket stränga energikrav.

T60
Scanlight System T60

Glaslanterniner

Energieffektivt profilsystem i Trä för glaslanterniner med sadelbalkar.
Systemet består av 60 mm breda träprofiler av limträ i varierande höjd beroende
på spännvidd.
Isolatorer i glasfalsar och fullt isolerade anslutningar gör att systemet passar i fastigheter med höga energikrav.

Scanlight System A60 Glas
A60 Polykarbonat
Scanlight System A60 Polykarbonat

Taklanterniner

Standardiserat och effektivt profilsystem i aluminium för taklanterniner.
Systemet består av 60 eller 80 mm breda aluminiumprofiler i varierande höjd beroende på spännvidd.
Med eller utan isolatorer i glasfalsar och smäckra takfotsplåtar ger taklanterninerna en klassisk karaktär och passar bland annat fastigheter som önskar byta ut äldre taklanterniner.

Scanlight Polykarbonatsystem

Dagsljustak®

Standardiserade och kostnadseffektiva system i polykarbonat för överglasningar av
större sammanhängande ytor.
Med olika paneltjocklek, kulör och ytskikt skapar man isolerade och projektanpassade Dagsljustak® som släpper in
behaglig mängd dagsljus.

Scanlight System Brandklass REI30/REI60

Glastak med Brandklass REI30/REI60

PR60 glastaksystem, med sin unika profiluppbyggnad med tvåstegstätning av heltäckande och strängpressade EPDM-profiler in- och utvändigt, gör att dräneringsvatten aldrig kommer i kontakt med de bärande aluminiumprofilerna. Systemet går att få med certifierad brandklass REI30 och REI60 enligt EN13501-5.

Utbyte av 5500kvm glaslanterniner, Göteborg
Lustigkulla Förskola, Knivsta
Fröknegårdsskolan, Kristianstad