ÖVERGLASNING AV OUTNYTTJADE LJUSGÅRDAR

Många skolor och andra fastigheter har stora möjligheter att utöka verksamhetsytorna genom att glasa över befintliga ljusgårdar.

KOMPLETTA PROFILSYSTEM MED ADAPTIV PRESTANDA

Scanlight har lång erfarenhet kring överglasningar av befintliga ljusgårdar och kan bidra med lösningar i de flesta fall

Jenny Nyströmskolan i Kalmar behövde en ny matsal med mer utrymme för eleverna. Genom
att glasa över en outnyttjad innergård kunde de utöka sin trångbodda matsal till stor glädje för både lärare och elever.
På så vis kunde man även undvika att flytta sin verksamhet eller göra stora och kostsamma
tillbyggnader.

Läs mer om projektet här

D-huset på Campus Valla i Linköping byggdes 1980 för filosofiska fakulteten och för att inrymma ett huvudbibliotek.
Till de båda tidigare öppna atrierna har Scanlights glastakssystem använts för att skapa ljusa och bekväma ytor för personalen i omkringliggande
kontor att mötas, fika och äta lunch.

Läs mer om projektet här

I den gamla byggnaden fanns enbart en spiraltrappa och hiss för att förflytta sig mellan våningarna. Genom att glasa in den öppna ljusgården gavs ytterligare trappor samt större yta till undervisning i de befintliga lokalerna, när de inte längre
behövde användas till korridorer.

Läs mer om projektet här

JENNY NYSTRÖMSKOLAN, KALMAR
D-HUSET, CAMPUS VALLA I LINKÖPING
NTI-GYMNASIET, HELSINGBORG