Renovering

Maximal trygghet när du renoverar

På industritak, sporthallar, skolor, kontor och köpcentrum finns det ofta lanterniner och glastak av olika slag. Gemensamt för många är att de ger ett vackert insläpp av dagsljus, men när det gäller form, material, utseende och kvalitet finns det stora skillnader.

Scanlight styr hela processen

På äldre byggnader är konstruktionen många gånger enkel och oisolerad med hög risk för läckage som följd. En renovering av lanterninerna ger ett stort mervärde för brukaren av lokalen med verksamhetsanpassat dagsljusinsläpp och för fastighetsägaren med ekonomiska besparingar över tid. Varje projekt har sina egna förutsättningar, men vinsten av byte från oisolerat till välisolerat är alltid stor.

Scanlights lösningar för ett optimalt dagsljusinsläpp till olika typer av verksamheter säkerställs i ett tätt samarbete mellan oss, arkitekten, fastighetsägaren och/eller brukaren av lokalen. Efter vi gemensamt säkerställt önskad prestandanivå kan vi starta projekteringen och ta fram projektspecifika tillverkningsritningar för att vidare planera utförandet mer detaljerat.

Scanlight tar ett totalansvar för hela renoveringen om så önskas och bistår med bland annat besiktningar, måttagningar, projektering samt även demontering och montering av nya lanterniner/fönsterband.

På taket fanns 76 stycken gamla, igensatta lanterniner, som ersatts med ett effektivt lanterninsystem.

Scanlights lanterninsystem är perfekt för denna typ av projekt – med en bra balans mellan energikrav, pris och estetik.

Läs mer om projektet här

Sorgenfri i Malmö är ett område i stark förvandling.


Scanlight renoverade de 11 gamla dagsljusinsläppen på det gamla bussgaraget, som nu hyser Malmö Konsthögskola.

Läs mer om projektet här

Utbyte av äldre glaslanterniner mot nya, bättre isolerade, glasade med polykarbonat med goda
värmeisolerande egenskaper. Utformningen ger attraktiva arbetsplatser med mjukt släpljus utan direkt solinstrålning.
Även en solcellspark på 688 kW har byggts på och intill lanterninerna.

Läs mer om projektet här

Innovationscenter, Göteborg
Båghallarna, Malmö
ASSA-fabriken, Eskilstuna

KONCEPT