Polykarbonatsystem

Med Scanlights kompletta polykarbonatsystem är möjligheterna att skapa translucenta tak och fasader i det närmaste oändliga. Med ett stort spektra av paneler med olika u-värden, färger och strukturer har vi ett system för varje projekttyp.

DAGSLJUSTAK®

Ett komplett system för överglasningar

En inglasad ljusgård mellan två huskroppar är en energibesparande åtgärd, som samtidigt ger ett mervärde till både byggnaden och dem som bor eller arbetar där. Taket kombineras med fördel med öppningsbara sektioner i toppen.

Fördelar:
Lätta paneler i fullängd = besparing vid montage
Lätt material = enklare underkonstruktion
Projektanpassad ljustransmission
Tålig mot UV-strålar och hagel
Självbärande
Kallböjs på plats (min radie 4 m)
UV-behandling båda sidor

 

Produktinformation

DAGSLJUSFASAD®

En fullt isolerad ytterväggskonstruktion, som släpper igenom dagsljus

Med mycket välisolerade paneler används detta system med fördel som ytterväggskonstruktion där man önskar släppa in dagsljuset. De translucenta och lättviktiga panelerna ger en slät och profilfri fasadyta, som även kan kombineras med glaspartier där fri utsikt önskas.

Fördelar:
Hög isoleringsgrad på paneler och system
Profilsystemet har bruten köldbrygga
Paneler kan monteras i fullängd (upp till 14 m)
Kan kombineras med öppningsbara sektioner
Ljustransmission regleras av panelfärgen
Stabilt system som klarar höga vindlaster
Brandklass EN 13501-1 EuroClass B s1 d0

 

Produktinformation

PROFILERANDE FASAD

Med stort utrymme för kreativitet och profilering

Utrymmet för kreativitet är stort med polykarbonatpaneler som beklädnadsmaterial. Med ett stort urval färger och beläggningar, är systemen perfekta för varumärkesprofilering och uppfräschning av trista fasader.

Fördelar:
Enkelt och kostnadseffektivt montage
Projektanpassad ljus- och värmetransmission
Tålig mot UV-strålar och hagel
Klarar höga laster
Kan göras tät med lackerad baksida och dölja bakomliggande fasad
Stora panelformat
Belysning bakom ger effekt vid mörker

Produktinformation

FASADBEKLÄDNAD

Profilerar, tilläggsisolerar och skapar mervärde

Ökat miljömedvetande leder till att fler väljer att tilläggsisolera. Med polykarbonatsystem som beklädnadsmaterial får äldre byggnader ett lyft och en framtida energivinst. Resultatet blir dessutom enhetligt och snyggt.

Fördelar:
Enkelt och kostnadseffektivt montage
Projektanpassad ljus- och värmetransmission
Tålig mot UV-strålar och hagel
Klarar höga laster
Kan göras tät med lackerad baksida och dölja bakomliggande fasad
Stora panelformat
Belysning bakom ger effekt vid mörker

 

Produktinformation

PARKERINGSHUS

Ett koncept för självventilerande, lättskötta och slagtåliga parkeringshus

”Luftigt”, ”fräscht” och ”ljust” är kanske inte de första associationerna som dyker upp när man tänker på parkeringshus. Men tiderna – och materialen – förändras. Glöm trista väggar av grå betong. Ett modernt parkeringsgarage är självventilerande med translucent fasad som släpper igenom dagsljus och håller nere kostnaderna för belysning och ventilation.

Fördelar:
Enkelt och kostnadseffektivt montage
Projektanpassad ljus- och värmetransmission
Tålig mot UV-strålar och hagel
Klarar höga laster
Slagtåligt och lättskött
Stora panelformat
Belysning nattetid ger säkrare omgivningar

Produktinformation

FÖNSTERBAND

Panelerna kan behandlas mot bländning, vilket skapar en behaglig inomhusmiljö.

Med högt placerade fönsterband får man in mycket ljus. Ljusband av denna typ är utmärkta dagsljusinsläpp på industri- och logistikbyggnader, såväl som i idrottshallar, verkstäder och liknande. Panelerna kan behandlas mot bländning där detta är av stor betydelse och skapar på så sätt en mer behaglig inomhusmiljö.

Fördelar:
Enkelt och kostnadseffektivt montage
Projektanpassad ljus- och värmetransmission
Tålig mot UV-strålar och hagel
Slagtåligt och lättskött
Stora panelformat
Kan behandlas mot bländning för behaglig miljö
Belysning bakom ger effekt vid mörker

Produktinformation

SKÄRMTAK

Lika mycket en välkomnande accent, som ett praktiskt väderskydd

Traditionellt tänker man kanske på perronger, bensinmackar och köpcentrum när det pratas om skärmtak. Men skyddet som det ger är välkommet lite varstans. Som t ex på förskolan där orange paneler ger varmt ljus till förskolebarnen även regniga dagar.

Fördelar:
Lätta paneler i fullängd = besparing vid montage
Lätt material = enklare underkonstruktion
Projektanpassad ljustransmission
Tålig mot UV-strålar och hagel
Självbärande
Kallböjs på plats (min radie 4 m)
UV-behandling båda sidor

Produktinformation

Renovering

Scanlight bistår med all tänkbar service inför en renovering och utbyte av befintliga lanterniner och fönsterband.

Produktinformation

Produktblad