Polykarbonatsystem

Med Scanlights kompletta polykarbonatsystem är möjligheterna att skapa translucenta tak och fasader i det närmaste oändliga. Med ett stort spektra av paneler med olika u-värden, färger och strukturer har vi ett system för varje projekttyp.

DAGSLJUSTAK®

Ett komplett system för överglasningar

En inglasad ljusgård mellan två huskroppar är en energibesparande åtgärd, som samtidigt ger ett mervärde till både byggnaden och dem som bor eller arbetar där. Taket kombineras med fördel med öppningsbara sektioner i toppen.

Fördelar:

 • Lätta paneler i fullängd = besparing vid montage
 • Lätt material = enklare underkonstruktion
 • Projektanpassad ljustransmission
 • Tålig mot UV-strålar och hagel
 • Självbärande
 • Kallböjs på plats (min radie 4 m)
 • UV-behandling båda sidor

DAgsljusfasad®

En fullt isolerad ytterväggskonstruktion, som släpper igenom dagsljus

Med mycket välisolerade paneler används detta system med fördel som ytterväggskonstruktion där man önskar släppa in dagsljuset. De translucenta och lättviktiga panelerna ger en slät och profilfri fasadyta, som även kan kombineras med glaspartier där fri utsikt önskas.

Fördelar:

 • Hög isoleringsgrad på paneler och system
 • Profilsystemet har bruten köldbrygga
 • Paneler kan monteras i fullängd (upp till 14 m)
 • Kan kombineras med öppningsbara sektioner
 • Ljustransmission regleras av panelfärgen
 • Stabilt system som klarar höga vindlaster
 • Brandklass EN 13501-1 EuroClass B s1 d0

PROFILERANDE FASAD

Med stort utrymme för kreativitet och profilering

Utrymmet för kreativitet är stort med polykarbonatpaneler som beklädnadsmaterial. Med ett stort urval färger och beläggningar, är systemen perfekta för varumärkesprofilering och uppfräschning av trista fasader.

Fördelar:

 • Enkelt och kostnadseffektivt montage
 • Projektanpassad ljus- och värmetransmission
 • Tålig mot UV-strålar och hagel
 • Klarar höga laster
 • Kan göras tät med lackerad baksida och dölja bakomliggande fasad
 • Stora panelformat
 • Belysning bakom ger effekt vid mörker

FASADBEKLÄDNAD

Profilerar, tilläggsisolerar och skapar mervärde

Ökat miljömedvetande leder till att fler väljer att tilläggsisolera. Med polykarbonatsystem som beklädnadsmaterial får äldre byggnader ett lyft och en framtida energivinst. Resultatet blir dessutom enhetligt och snyggt.

Fördelar:

 • Enkelt och kostnadseffektivt montage
 • Projektanpassad ljus- och värmetransmission
 • Tålig mot UV-strålar och hagel
 • Klarar höga laster
 • Kan göras tät med lackerad baksida och dölja bakomliggande fasad
 • Stora panelformat
 • Belysning bakom ger effekt vid mörker

PARKERINGSHUS

Ett koncept för självventilerande, lättskötta och slagtåliga parkeringshus

”Luftigt”, ”fräscht” och ”ljust” är kanske inte de första associationerna som dyker upp när man tänker på parkeringshus. Men tiderna – och materialen – förändras. Glöm trista väggar av grå betong. Ett modernt parkeringsgarage är självventilerande med translucent fasad som släpper igenom dagsljus och håller nere kostnaderna för belysning och ventilation.

Fördelar:

 • Enkelt och kostnadseffektivt montage
 • Projektanpassad ljus- och värmetransmission
 • Tålig mot UV-strålar och hagel
 • Klarar höga laster
 • Slagtåligt och lättskött
 • Stora panelformat
 • Belysning nattetid ger säkrare omgivningar

FÖNSTERBAND

Panelerna kan behandlas mot bländning, vilket skapar en behaglig inomhusmiljö.

Med högt placerade fönsterband får man in mycket ljus. Ljusband av denna typ är utmärkta dagsljusinsläpp på industri- och logistikbyggnader, såväl som i idrottshallar, verkstäder och liknande. Panelerna kan behandlas mot bländning där detta är av stor betydelse och skapar på så sätt en mer behaglig inomhusmiljö.

Fördelar:

 • Enkelt och kostnadseffektivt montage
 • Projektanpassad ljus- och värmetransmission
 • Tålig mot UV-strålar och hagel
 • Slagtåligt och lättskött
 • Stora panelformat
 • Kan behandlas mot bländning för behaglig miljö
 • Belysning bakom ger effekt vid mörker

SKÄRMTAK

Lika mycket en välkomnande accent, som ett praktiskt väderskydd

Traditionellt tänker man kanske på perronger, bensinmackar och köpcentrum när det pratas om skärmtak. Men skyddet som det ger är välkommet lite varstans. Som t ex på förskolan där orange paneler ger varmt ljus till förskolebarnen även regniga dagar.

Fördelar:

 • Lätta paneler i fullängd = besparing vid montage
 • Lätt material = enklare underkonstruktion
 • Projektanpassad ljustransmission
 • Tålig mot UV-strålar och hagel
 • Självbärande
 • Kallböjs på plats (min radie 4 m)
 • UV-behandling båda sidor

Renovering

Scanlight bistår med all tänkbar service inför en renovering och utbyte av befintliga lanterniner och fönsterband.