Hus D Campus Valla

D-huset på Campus Valla i Linköping byggdes 1980 för filosofiska fakulteten och för att inrymma ett huvudbibliotek.

Nu har undervisningslokalerna byggts om till kontor och en omfattande modernisering av miljöerna har skett, vilket gett möjlighet att samla all personal vid universitetets förvaltning och fakultetskansliet i en gemensam byggnad med delvis öppna kontorsmiljöer.

I de båda tidigare öppna atrierna har Scanlights Glastakssystem använts för att skapa ljusa och bekväma ytor för personalen i omkringliggande kontor att mötas, fika och äta lunch.

Projekt
Hus D Campus Valla
Plats
Linköping
Arkitekt
Sonark Arkitekter
Entreprenör
Bygg AB Bernhardsson & Carlsson
Produkt
Glastakssystem

Genom hela campusområdet löper en gång- och cykelväg som kallas för ”Corson”. När universitetet byggdes i början av 1970-talet var ambitionen att all verksamhet skulle centreras med Corson som naturlig pulsåder. Några av de nyaste tillskotten på Campus Valla är Ångströmhuset som inhyser ett elektronmikroskop, och friidrottsarenan som hyrs av Linköping kommun.

Hela universitetsområdet är numera sammanlänkat med den nya stadsdelen Vallastaden, som byggs i anslutning till campusområdets södra del, vilket kommer bidra till mer liv och rörelse på campus dygnet runt.

Byggnaderna på Campus Valla ägs och förvaltas av Akademiska Hus. De har Sveriges Riksdags uppdrag att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet.