Brandklass REI30/REI60

GLASTAKSYSTEM MED BRANDKLASSCERTIFIKAT ENLIGT EN 13501–5

SCANLIGHT GLASTAKSYSTEM PR60 MED BRANDKLASS REI30/REI60 ENLIGT EN 13501–5

PR60 glastaksystem med sin unika profiluppbyggnad med tvåstegstätning av heltäckande och strängpressade EPDM-profiler in- och utvändigt, gör att dräneringsvatten aldrig kommer i kontakt med de bärande aluminiumprofilerna. Detta garanterar täthet och att eventuell kondens alltid leds ut. Till varje projekt levereras mått-tillverkade anslutningar med runtomliggande
isolerande plåtintäckningar (minst 2 mm tjocklek) och underliggande EPDM-membran som integreras i aluminiumsystemet.
Systemet går att få med certifierad brandklass REI30 och REI60 enligt EN 13501–5. Information, begränsningar och egenskaper enligt nedan.

SCANLIGHT PR60 BRANDKLASS REI30

Konstruktion: Komplett system certifierat att motstå brand 30 min.
Max bredd: 4000 mm Längd: Ingen begränsning
Glasstorlek: minimum 200 x 300 mm, maximum 1030 x 2530 mm
Form: pulpet (ej sadel eller pyramid)
Brandklassad för lutning 5-80˚ (>15˚ rekommenderas)
Endast fast utförande. Aluminiumprofiler med betong.
Levereras med synliga skruvar eller täckplåt i brandklass REI30.
GLAS
Brandglas: utvändigt härdat och invändigt laminerat. Energiglas.
UG-värde enligt EN 673: från ca 0,7W/m2K
Brandglas 2-glas: UG-värde: 1,2W/m2K,
ljustransmission: 76%, värmetransmission: 59%
Brandglas 2-glas, solskyddsglas: UG-värde: 1,1W/m2K,
ljustransmission: 65%, värmetransmission: 37%
Brandglas 3-glas: UG-värde: 0,7W/m2K,
ljustransmission: 68%, värmetransmission: 51%
Brandglas 3-glas, solskyddsglas: UG-värde: 0,7W/m2K,
ljustransmission: 59%, värmetransmission: 33%
PROFIL
PR60 profilsystem i aluminium inklusive isolering, brandskydd och
lastbärare, lackeras i valfri RAL-kulör.
UNDERKONSTRUKTION
Glastaksystem PR60 REI30 är brandtestad och certifierad på en
120 mm bred betongsarg med brandklass R30. Avsteg från denna
underkonstruktion ska godkännas av brandkonsult.

SCANLIGHT PR60 BRANDKLASS REI60

Konstruktion: Komplett system certifierat att motstå brand 60 min.
Max bredd: 2500 mm Längd: 6300 mm
Glasstorlek: minimum 200 x 300 mm
Form: pulpet (ej sadel eller pyramid)
Brandklassad för lutning 5-80˚ (>15˚ rekommenderas)
Endast fast utförande. Stålprofiler. Levereras med synliga skruvar
eller täckplåt i brandklass REI60.
GLAS
Brandglas: utvändigt härdat och invändigt laminerat. Energiglas.
UG-värde enligt EN 673: från ca 1,1W/m2K
Brandglas 2-glas: U-värde: 1,2W/m2K,
ljustransmission: 74%, värmetransmission: 58%
Brandglas 2-glas, solskyddsglas: U-värde: 1,1W/m2K,
ljustransmission: 63%, värmetransmission: 36%
PROFIL
PR60 profilsystem i stål inklusive isolering, brandskydd och
lastbärare, lackeras i valfri RAL-kulör.
UNDERKONSTRUKTION
Glastaksystem PR60 REI60 är brandtestad och certifierad på en
250 mm bred betongsarg med brandklass R60. Avsteg från denna
underkonstruktion ska godkännas av brandkonsult.

Illustration av PR60
med brandklass REI30
på betongsarg.

PRESTANDA REI30/REI60
Brandklass: REI30 respektive REI60 enligt EN 13501–2
Brandegenskaper: E enligt EN 13501-1
Vattentäthet: RE1950 enligt EN 12154
Lufttäthet: AE300 enligt EN 12152
Motstånd mot vindlast: 2000 Pa enligt EN 13116
REI 30 UG-värde från 0,7 W/m2K, REI 60 UG-värde från 1,1 W/m2K

CERTIFIKAT REI30/REI60
Vid brand förhindrar konstruktionen att eld, rök och värme sprider sig
vidare. Brandtest utförs enligt EN 1365–2 med låga enligt enhetens
temperaturtidskurva, 30 respektive 60 minuter:
• Fysisk barriär för eld och rök
• Genomsnittlig uppvärmning av utsidan under 140°C
• Maximal uppvärmning av utsidan under 180°C
• Certifierat med bärförmåga ( R ) på 1 kN/m2
vid brand. Övrig
dimensionering enligt projektspecifika krav