Assa Abloy i Eskilstuna

Under våren 2018 förvärvade CapMan Real Estate en industribyggnad i Eskilstuna omfattande ca 65.000 kvm uthyrningsbar area. Efter att tecknat nya hyresavtal påbörjades ett större renoveringsprojekt där bland annat taket tilläggsisolerades och äldre taklanterniner samt dagvattensystem byttes ut.

Scanlight har bytt de gamla lanterninerna mot nya, bättre isolerade, glasade med slagtålig polykarbonat med goda värmeisolerande egenskaper. Lanterninerna släpper in ett behagligt dagsljus från norr i underliggande lokaler. Utöver detta har även en solcellspark på 688 kW byggts på och intill lanterninerna.

Genom denna utformning uppnås attraktiva arbetsplatser med ett mjukt släpljus utan direkt solinstrålning och samtidigt en stor miljönytta.

 

 

Projekt
Assa Abloy
Plats
Eskilstuna
Byggherre
CapMan Real Estate
Produkt
Scanlight System A60

”Vi är väldigt nöjda med Scanlights insats.”

Per Tängerstrand, capman real estate