Masthusen parkeringsramper, Malmö

Masthusen är ett ca 100 000 kvm stort område i mitten av Västra Hamnen i Malmö.

Området är under omvandling från industriområde till tät stadsmiljö med boende, kontor, verksamheter och service. Det är också den första stadsdelen i Sverige som kommer att certifieras enligt Breeam Communities.

Ica Maxi, som ligger ett stenkast från Turning Torso, har profilerande ljusband i grönt kring ramperna upp till sitt garage.

Polykarbonat är både en energi- och kostnadseffektiv lösning för parkeringsgarage.
Lätta paneler som i hela längder kräver både mindre underkonstruktion och arbete än glas.

Projekt
Masthusen Kv 11
Plats
Malmö
Arkitekt
Kanozi Arkitekter
Entreprenör
John Svensson Byggnads AB
Produkt
Scanlight System 540

Masthusen kv 11 erbjuder 6 000m² kontor och 1 800m² handel och service.

Byggnaden är miljöklassad enligt BREEAM och uppnår nivå Excellent. Detta innebär en byggnad som är energieffektiv och producerar nästan hela sitt energibehov lokalt via borrhålslager och solceller.

Byggnaden bidrar också till den biologiska mångfalden i området med sina gröna tak och väggar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Är du inte prenumerant ännu? Vi visar våra mest inspirerande och intressanta projekt och låter arkitekten bakom komma till tals. Ungefär 8 gånger om året hör vi av oss. Anmäl dig du också!