Scanlights produktutbud sträcker sig från plast till glas, från genomsiktligt till translucent. Vi erbjuder allt ifrån skräddarsydda systemlösningar för klimatskärmar och lanterniner till standard kupoler. Scanlights produkter ger dig möjligheten att skapa spännande arkitektoniska effekter av naturligt ljus och designa i spännande material.

Naturligt dagsljus är en viktig del när det gäller hanteringen av energieffektiva lösningar och det har Scanlight lagt stort fokus på när vi utökat och förändrat vårt produktsortiment. Vi ser det som en stor del av vår uppgift att hjälpa till att spara energi.

Genom att optimera dagsljusinsläppet, kan vi reducera mängden elektrisk belysning och därmed sänka energiförbrukningen.