Barkarby Gate

Barkarby Gate är en attraktiv och tillgänglig handelsplats i Barkarbystaden, Järfälla med parkeringsgarage för 700 bilar. Fasaderna är klädda med klara polykarbonatpaneler med inslag av lila.

Här binds en befintlig handelsplats samman med framtida bostadsområden vid Barkarbyvägen. I detaljplanen över det tidigare militärflygfälts- och grönområdet ställer Järfälla kommun sedvanliga krav på kompensation av förlorade grönytor och dagvattenhantering, men även på en energiförbrukning som är 30 procent lägre än Boverkets Byggnadsregler (BBR).

Byggnaden är certifierad Green Building.

Projekt
Barkarby Gate
Plats
Järfälla
Arkitekt
ÅWL Arkitekter
Entreprenör
Wästbygg
Produkt
Scanlight System 620