Närlundaskolan, Askersund

Närlundaskolan, Askersund

Trä som tongivande material och långsiktiga lösningar har varit i fokus vid gestaltningen av Närlundaskolan i Askersund. Stor vikt är lagd på trivsel, trygghet och rörelsemönster.

Scanlight har levererat 3 st runda takfönster med aluminiumram i storlek 2 meter i diameter. Schaktinklädnaden, som ofta är en utmaning att lösa när det gäller runda schakt, har här fått ett mycket vackert utförande, där valet av trä som material i skolan som helhet har fått följa med hela vägen genom ljusschaktet.

Närlundaskolan i Askersund för årskurs F-5 var i behov av modernisering och behövde ge plats för fler elever. Kommunen genomförde därför en ny- och tillbyggnad om totalt cirka 10 000 kvadratmeter. Efter ombyggnaden omfattar skolan även årskurs 6 med plats för totalt 575 elever.

Skolan uppförs med inriktning mot Miljöbyggnad nivå silver med höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Projekt
Närlundaskolan i Askersund
Plats
Askersund
Arkitekt
PE Teknik & Arkitektur
Entreprenör
NCC
Byggherre
Askersund Kommun
Produkt
Takfönster ALU runda

Att skapa ljusinsläpp genom olika lösningar är viktigt för mig.
På Närlundaskolan ger tre takfönster barn och personal
möjlighet att ta del av en ljusare vardag.

Mattias Wijk, PE Teknik & Arkitektur