Elmeskolan, Älmhult – Sveriges största Passivhusskola

Elmeskolan är en modern, attraktiv, trygg och tillgänglig skola. Husets form är kompakt med en generös ljusgård i mitten.

Byggnaden är i två plan och inrymmer både en internationell skola och en grundskola från förskoleklass till årskurs sex. Skolan är dimensionerad för 800 elever.

Elmeskolan är byggd som ett passivhus. Dvs en byggnad som ”passivt” värms upp via solljus, kroppsvärme från elever och personal  och återvunnen värme från ventilationssystemet.

Tack vare den goda isoleringen skapas ett behagligt klimat utan drag och kallras och med jämn temperatur.

Projekt
Elmeskolan
Plats
Älmhult
Arkitekt
Horisont Arkitekter
Entreprenör
Dynacon Construction AB
Produkt
Scanlight glastaksystem – Passivhuscertifierat
Scanlight takfönster – Passivhuscertifierade

Värmebehovet för skolan kommer att ligga på under 15kWh/m2 år. All belysning utförs med LED-teknik för att hålla nere energiförbrukningen.

Den lilla del tillskottsvärme som man behöver tillföra sker med bergvärme. Borrhålen kommer sommartid att användas för att förkyla uteluften. När många barn vistas i ett rum behövs det inte mycket värme, barnen värmer själva upp rummet – men ventilation kommer alltid att behövas. Under de kallaste dagarna på året kommer tillskottsvärmen från borrhålen. Under resten av tiden värms skolan upp av solen, människorna som vistas i byggnaden och belysningen. Temperaturen kan variera något men ambitionen är att den ska ligga på stabilt 21 grader.

Kommunen kommer även att installera solceller med en effekt på 75 000 kW per år.

Scanlight har levererat takfönster och glastak. Dessa produkter är passivhuscertifierade av Passivhaus Institut i Darmstadt, Tyskland.

Rikligt med dagsljus uppifrån var en viktig kvalitet. Vi behövde ljusinsläpp som dessutom skulle klara passivhusstandardens krav på täthet, isolering och frihet från köldbryggor.

Horisont Arkitekter

Byggår: 2016-2017
Yta på byggnaden: 10 300 m²
Antal platser för elever och barn: 650 elever börjar 2017. Dimensionerad för 800 elever.

Byggherre: Älmhults Kommun
Entreprenör: Dynacon Construction AB