Trelleborg Museum

Trelleborgs museum är ett kulturhistoriskt stadsmuseum, med sin bas i stora och fina samlingar från hela Söderslätt.

År 2010 öppnade museet i det gamla Tingshusets lokaler mitt i centrala Trelleborg och ståtar nu med vackra, fräscha lokaler och nya och inspirerande utställningar. Här visas både stadens historia och olika tillfälliga utställningar, varav mycket konst och konsthantverk.

Byggnaden, som ritats av Fritz Jaenecke, invigdes 1972.

Renovering av tak och fönster har utförts under 2017, vilket innebar bl a ett byte till sedumtak och de stora cirkulära kupolerna, som läckte och släppte ut värme, byttes till nya välisolerade kupoler över det bevarade ljusschaktet.

Projekt
Trelleborg Museum
Plats
Trelleborg
Arkitekt
Fritz Jaenecke 1903-1978
Entreprenör
Täta Tak Entreprenad AB
Produkt
Scanlight Takljuskupol

“Den tyskfödde Fritz Jaenecke (1903-1978) fick sin arkitektexamen i Berlin 1928 och startade, efter några år som anställd hos Hans Poelzig, egen verksamhet. Under perioden 1931-36 hade Jaenecke kontor tillsammans med Egon Eiermann (1904-70). Eiermann anses vara en av de främsta modernisterna i Europa. 1937 flyttade Jaenecke till Malmö. Han var först anställd hos Carl-Axel Stoltz men startade eget kontor 1942. Flera av hans tidiga uppdrag var att rita bostadshus i Kirseberg, vilka byggdes i slutet av 1940-talet.

1950 slog han sig samman med den unge Sten Samuelson (f 1926). Denne hade samma år blivit färdig arkitekt vid KTH i Stockholm.

Under 1950-talet gestaltade de en lång rad intressanta byggnader, vilka kännetecknas av ett anmärkningsvärt djärvt och expressivt formspråk; en i jämförelse med samtida svensk arkitektur radikal modernism. Kontoret blev mycket framgångsrikt och fick under senare delen av 1950-talet flera prestigefyllda uppdrag, till exempel Malmö Stadion och Nya Ullevi i Göteborg. I dessa verk uttrycks väl den konstruktiva estetik som var typisk för Jaenecke & Samuelson.”

(från Bostadsmiljöer i Malmö, Tyke Tykesson red.)