Södertörns Högskola, Stockholm

Valet att bygga in terrassen skapade ett stort ljusinsläpp, vilket samtidigt ökar salens yta och är betydligt mer användbart än den tidigare terrassen.

I entreprenaden valde man för ovanlighetens skull att dela upp utförandet av vägg och tak på två olika entreprenörer. Valet av tak föll på Scanlights Glastaksystem.

Detta är ett energieffektivt glastaksystem, som klarar taklutning ner till 5° tack vare en unik profiluppbyggnad.

Profiluppbyggnad med tvåstegstätning av heltäckande och strängpressade EPDM-profiler in- och utvändigt, gör att dräneringsvatten aldrig kommer i kontakt med de bärande aluminiumprofilerna. Detta garanterar täthet och att kondens alltid leds ut.

Projekt
Södertörn Högkola
Plats
Stockholm
Arkitekt
Malmström Edström
Entreprenör
Acrid Bygg och Fastighet AB
Produkt
Scanlight Glastakssystem PR60

På Södertörns högskola studerar drygt 11000 studenter på 72 program och 250 kurser. Man är en relativt ung högskola, som startade så sent som 1996. 2002 invigdes högskolans huvudbyggnad, den karakteristiska Moas Båge, vilken 2003 erhöll Betongvaruindustrins utemiljöpris.

2004 invigdes det nuvarande biblioteket, vilket ritades av Christer Malmström Arkitektkontor AB (Numera Malmström Edström) och för vilket man tilldelades Kasper Salin-priset samma år. Utöver själva biblioteket rymmer byggnaden också skrivsalar för 300 studenter. Från skrivsalarna fanns tidigare utgång till en terrass, vilken nu har byggts in med glas i både väggar och tak.