Skogsborgens Förskola, Köping

I ett skogsbryn utanför Köping ligger Skogsborgens förskola. Skolan består av åtta avdelningar och hyser 135 barn i åldern 1-5 år. En grundtanke vid utformningen av förskolan var att öka samarbetet mellan avdelningarna och därigenom öka tryggheten både för barnen och personalen.

Skolans matsal – ljudisolerad och med högt i tak – spelar en viktig roll för trivsel och välbefinnande. I köket lagar två kockar näringsriktig mat från grunden. Matsalen är välkomnande, trivsam och fylld av dagsljus som strömmar in från glastaket mitt i rummet.

Projekt
Skogsborgens Förskola
Plats
Köping
Arkitekt
Arkitektbyrå Fri Form
Produkt
Scanlights Glastak med passivhuscertifikat

Det har varit tydliga önskemål och riktlinjer i samarbetet med kommunen

Marie-Louise Svangren, Arkitektbyrå Fri Form

Det är arkitektbyrån Fri Form AB som har ritat Skogsborgen. Arkitektkontoret står också  för den utvändiga planeringen med lekytor som anpassats för barn i olika åldrar.

Marie-Louise säger att även verksamheten var tydliga med hur de ville ha det.
– Jag fick vissa ramar att gå efter, en viss yta, det skulle vara åtta avdelningar, en gemensam matsal för alla barn, luftiga och flexibla utrymmen samt en god  ljudmiljö. Utmaningen var att utforma förskolan så att den inte känns för stor, utan istället kan upplevas som mindre både interiört och exteriört. Det är speciellt att få vara med och skapa en förskola och att få vara en del av barnens utveckling.