Kv Sundberg – en oas mitt i stan

Kvarteret Sundberg ligger mitt i centrala Uddevalla, mellan Västerlånggatan och Norra Drottninggatan. Sedan början av 80-talet då den gamla trähusbebyggelsen totalförstördes i en eldsvåda, har tomten legat obebyggd och använts som parkeringsyta.

På denna tomt har nu ett verkligt ”blandstadskvarter” vuxit upp.

Butik- och kontorslokaler ligger här vägg i vägg med bostadsrätter, hyresrätter, serviceboende och ett äldreboende. Entréer, kontor och butik vänder sig utåt mot den omgivande staden i gatuplanet, medan alla boende dessutom har tillgång till en gemensam avskild gård, två trappor upp, mitt i kvarteret.

En stor glaspyramid, 12 x 12 meter, skyddar och övertäcker här en ”plaza” på planet nedanför – en ljus och luftig oas som är äldreboendets gemensamma umgänges-, fest- och aktivitetsyta.

Projekt
Kv Sundberg
Plats
Uddevalla
Arkitekt
Liljewall Arkitekter
Entreprenör
PEAB Sverige AB
Produkt
Glastak