Katrineberg, Mölndal

I år fyller Scanlight 30 år, men vår erfarenhet av trygga inglasningar sträcker sig längre tillbaka i tiden än så.

Redan innan han grundande Scanlight i slutet av 80-talet hade Jan Andersson lång erfarenhet av koncept för stora ljusgårdar. Redan på den tiden pratade man om energibesparingar och framförallt riktade man in sig på ålderdomshem och miljonprogrammets flerfamiljshus; istället för att renovera varje hus för sig kunde man glasa över gårdarna och skapa trygga gemensamhetsytor.

Till en början använde man sig av material som akryl och pvc men i 80-talets början kom polykarbonaten, ett tåligt plastmaterial med lång livslängd som vi på Scanlight gärna talar oss varma om.

Ett modernt exempel är de nybyggda lägenheterna ovanpå livsmedelsbutiken Netto i Mölndal. Utifrån ser det inte överdrivet spektakulärt ut, men på insidan tornar en ljus och fridfull innergård upp sig mellan huskropparna.

Projekt
Katrineberg
Plats
Mölndal
Entreprenör
PEAB Sverige AB
Produkt
Scanlight System 620

Genom att använda polykarbonat och limträ istället för glas och stålstomme kunde man hålla nere kostnaderna samtidigt som man fick stor valfrihet och flexibilitet.

Ljuset bidrar inte bara till att skapa en rofylld gemensamhetsyta där utemöbler och blomlådor känns som naturliga inslag. Konstruktionen är även lyckad ur energisynpunkt:

Från början hade vi inte tänkt oss något tak alls, men vi såg fördelarna för de som skulle bo i lägenheterna. Dels ville vi undvika att det blev en vattenbalja, dels såg vi att det skulle bli ett trevligt klimat

Krister Johansson, Mölndalsbostäder