Hus 26 Slakthusområdet i Stockholm

Slakthusområdet utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel med fokus på mat, kultur och upplevelser. Stockholms stad planerar för tusentals nya bostäder och arbetsplatser i stadsdelen tillsammans med ett stort utbud av service, handel och tjänster. Slakthusområdets starka tradition av mat och gastronomi förvaltas bland annat genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas för nya ändamål samtidigt som den nya arkitekturen ska präglas av det befintliga områdets karaktär.

Med många nya bostäder och arbetsplatser blir det en blandad stadsmiljö där det kommer att bli attraktivt att gå, cykla och åka kollektivtrafik. Nya byggnader såsom bostäder och förskolor ska ha ett samtida arkitektoniskt uttryck i samklang med den arkitektur som redan finns i det hundraåriga industriområdet. Stockholms stad håller, tillsammans med samarbetspartners och intressenter, ihop utvecklingen om Slakthusområdet som en destination för mat, kultur och upplevelser för framtida boende, arbetande och besökare.

Scanlight har installerat en glaslanternin över Hus 26, vilken tillsammans med byggnadens industriella interiör skapar en unik miljö i lokalen.

Projekt
Hus 26 och 15
Plats
Stockholm, Slakthusområdet
Byggherre
Atrium Ljungberg
Produkt
Scanlight System A60+

Hus 26 får nytt glastak

Till vänster syns den gamla, igensatta, konstruktionen. Till höger det nya glastaket från Scanlight.

Produktblad