Emiliaskolan, Höör

På en grässluttning i utkanten av Höör ligger Emiliaskolan. Skolbyggnadens arkitektur skall visa dess innehåll och förmedla Waldorfpedagogikens helhetssyn på människan.

Strategi inför planeringen av byggnaden var att genomföra huvuddelen av byggnadsvolymerna i prefabricerad betong, för att få en snabb montering samt ekonomiskt effektiv byggteknik. Dessa volymer förbinds sedan med varandra genom en platsbyggd korridor genom vilken man har tillgänglighet till skolans alla utrymmen.

Projekt
Emiliaskolan
Plats
Höör
Arkitekt
Lokal XXX Arkitekter
Entreprenör
Stefan Ströms Bygg AB
Produkt
Takfönster med plastram

Jag valde Scanlights takfönster med plastram, som levereras färdiga på sarg, för att spara tid vid montaget

Berit Restad, Lokal XXX Arkiteker

Det är i denna korridor som skolan välkomnar sina elever och lärare, men också besökare av olika slag. Här kan skolans elever och lärare mötas i gemensamma aktiviteter, samt snabbt komma till olika delar av byggnaden. I korridoren släpps det naturliga dagsljuset in genom flera takfönster.