Scanlights produkter uppfyller Tätskiktsgarantier i Nordens krav. Klicka här och läs mer.

Sargen som levereras till Scanlights kupoler, takfönster och pyramider uppfyller TÄTSKIKTGARANTIER I NORDEN:s krav då:

– Takpapp kan brännas fast på sargen
– Sargen är minst 200 mm hög
– Ståndskiva av plåt kan fästas mekaniskt i sargen med popnit.

 

Se nedan utdrag ur Tätskiktsgarantiers riktlinjer för tätskikt på tak för 2016:

 

Tätskiktsgarantier principdetalj tätskikt 2016 riktlinjer