Utbyte av 5 500m­² glaslanterniner

I en gammal industrilokal där man tidigare tillverkat lastbilar skapas nu ett Innovationscenter för utveckling av framtidens transportlösningar. På taket på byggnaden fanns 76 st gamla, igensatta lanterniner, vilka Scanlight håller på att byta ut och ersätta med ett effektivt Lanternin-system. Utbytet sker i 2 etapper. Etapp 1 gjordes klart 2018 och under 2019 färdigställs Etapp 2.

Vi har använt oss av Scanlight System A60, som är perfekt anpassat för denna typen av projekt, med en bra balans mellan energikrav, pris och estetik.

Projekt
Innovationscenter
Plats
Göteborg
Entreprenör
Kålltorp Bygg AB
Produkt
Lanterninsystem A60