NYHET

Scanlight profilsystem i trä ger möjlighet att utföra glastak och glaslanterniner helt utan aluminiumprofiler som bärande konstruktion.

Utöver profilsystemet finns även ett komplett och standardiserat koncept för sadellanterniner med sadelprofiler i 10° lutning och sargbalkar i limträ.

Nu lanserar Scanlight System AB ett helt nytt och komplett profilssytem i TRÄ för glastak och glaslanterniner. Med Scanlights profilssytem i TRÄ förenas två naturprodukter – dagsljus och trä. Vi älskar trä som material och känslan det ger i rummet – men det är inte den enda anledningen till varför vi väljer trä som material.

Bland mycket annat är trä ju både förnybart, ekologiskt och klimatsmart.

Ett invändigt och heltäckande tätskikt spåras i träprofilerna, vilket gör det möjligt att skapa stora dagsljusinsläpp från tak och samtidigt bibehålla en varm träkänsla.
Avståndet mellan trä och glas blir minimalt och glasen är steppade i nederkant för obehindrad vattenavrinning, samtidigt som det ger en vacker och ren takfotsdetalj.
Utvändiga smäckra skruvlister i aluminium utförs med en profil som möjliggör försänkt skruv inklusive tätbricka alternativt med täcklock för dolt skruvhuvud.

Invändigt och heltäckande tätskikt spåras i träprofilerna

Utvändiga skruvlister och täcklock i aluminium med synliga eller dolda skruvar