Renovering och byte av gamla dagsljusinsläpp

Scanlight bistår med all service inför en renovering och byte av befintliga lanterniner, fönsterband och glastak.

Ombyggnad och modernisering av befintliga lanterniner och fönsterband

Anledningen till ett byte kan vara många. Ofta är äldre dagsljusinsläpp med enklare konstruktioner riktiga energibovar. Det finns köldbryggor överallt som lätt skapar kondensproblematik. Glasningen kan också vara bristfällig för verksamheten med störande bländning och hög värmetransmission.

Det kan vara ständiga läckageproblem pg a uttjänta konstruktioner som enkelt avhjälps genom ett byte till en modern dagsljuskonstruktion.

Scanlight tar ett totalansvar för hela renoveringen om så önskas och bistår med bland annat besiktningar, måttagningar, projektering samt även demontering och montering av nya lanterniner/fönsterband.

BYTE AV FÖNSTERBAND

På denna gamla industribyggnad i Landskrona, vilken omvandlats till Verkstadsskola, byttes en gammal oisolerad konstruktion med trådklarglas till välisolerade fönsterband med maximalt dagsljusinsläpp och antibländbeläggning. En enkel lösning till nytta för både god studiemiljö och energiförbrukning

Läs mer om projektet här

BYTE AV LANTERNINER

Kungliga Lawntennisklubben i Stockholm, KLTK har huserat i Kungliga Tennishallen sedan den byggdes i mitten av 40-talet. De stora lanterninerna över tennisbanorna byttes till moderna dagsljusinsläpp med nog avvägd bländfri ljustransmission, till glädje och nytta för både spelare och publik.

Läs mer om projektet här

BYTE AV GLASTAK

Gallerian i Stenungssund kämpade i flera år med ständiga läckageproblem från glastaket över gångarna. Ett byte till Scanlights glastak gav både bättre isolervärde och ljustransmission utan bländning, men framförallt fick man ett slut på läckaget och därmed en behaglig shoppingmiljö.

Läs mer om projektet här

VARVSUDDEN, LANDSKRONA
BREDGATAN ARKITEKTER AB
KUNGLIGA TENNISHALLEN, STOCKHOLM
STURE FRÖLÉN (1943)
GALLERIA, STENUNGSUND
STRATEGISK ARKITEKTUR