Profilsystem för Glastak och Lanterniner

Kompletta och energieffektiva profilsystem utvecklade specifikt för glastak och glaslanterniner. Glasning sker med 2-glas eller 3-glas av valfri typ på marknaden eller med polykarbonat kanalplast i olika kulör och tjocklekar. Runtomliggande plåtavtäckningar görs alltid av minst 2 mm tjocka aluminiumplåtar.

ETT SYSTEM TILL VARJE PROJEKT

Varje projekt utvärderas för sig och rätt system väljs utifrån krav, önskemål och förutsättningar på platsen. Alla systemen är använda och monterade i flera olika projekt av oss och därmed beprövade i verkliga förhållanden.

A60+ glas
Scanlight System A60+

Glastak och Glaslanterniner

Energieffektivt profilsystem i aluminium för glastak och glaslanterniner.
Systemet består av 60 mm breda aluminiumprofiler i varierande höjd beroende på spännvidd.
Isolatorer i glasfalsar och fullt isolerade anslutningar gör att systemet passar i fastigheter med höga energikrav.

PR60
Scanlight System PR60

Glastak med Passivhuscertifikat

Energieffektivt profilsystem i aluminium för glastak med Passivhuscertifiering.
Systemet består av 60 mm breda aluminiumprofiler i varierande höjd beroende på spännvidd.
Med passivhuscertifiering, isolatorer i glasfalsar och fullt isolerade anslutningar gör det att
systemet passar i fastigheter med mycket stränga energikrav.

T60
Scanlight System T60

Glaslanterniner

Energieffektivt profilsystem i Trä för glaslanterniner med sadelbalkar.
Systemet består av 60 mm breda träprofiler av limträ i varierande höjd beroende
på spännvidd.
Isolatorer i glasfalsar och fullt isolerade anslutningar gör att systemet passar i fastigheter med höga energikrav.

Scanlight System A60 Glas
A60 Polykarbonat
Scanlight System A60 Polykarbonat

Taklanterniner

Standardiserat och effektivt profilsystem i aluminium för taklanterniner.
Systemet består av 60 eller 80 mm breda aluminiumprofiler i varierande höjd beroende på spännvidd.
Med eller utan isolatorer i glasfalsar och smäckra takfotsplåtar ger taklanterninerna en klassisk karaktär och passar bland annat fastigheter som önskar byta ut äldre taklanterniner.

Scanlight Polykarbonatsystem

Dagsljustak®

Standardiserade och kostnadseffektiva system i polykarbonat för överglasningar av
större sammanhängande ytor.
Med olika paneltjocklek, kulör och ytskikt skapar man isolerade och projektanpassade Dagsljustak® som släpper in
behaglig mängd dagsljus.

Scanlight System Brandklass REI30/REI60

Glastak med Brandklass REI30/REI60

PR60 glastaksystem, med sin unika profiluppbyggnad med tvåstegstätning av heltäckande och strängpressade EPDM-profiler in- och utvändigt, gör att dräneringsvatten aldrig kommer i kontakt med de bärande aluminiumprofilerna. Systemet går att få med certifierad brandklass REI30 och REI60 enligt EN13501-5.