SCANLIGHT SYSTEM PR60

PROFILSYSTEM I ALUMINIUM FÖR GLASTAK MED PASSIVHUSCERTIFIERING

Passivhuscertifierat glastaksystem för tekniskt komplicerade konstruktioner med högsta energikrav.

Tack vare en unik profiluppbyggnad med heltäckande EPDM-profiler är det möjligt att utföra estetiska glastak och tekniskt komplicerade glaskonstruktioner från 90° ner till 5° helt utan läckagerisk. Systemet är en trygg lösning som ger fastighetsägaren
ekonomiska effekter under brukstiden genom minskad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.

PROFIL

Profiluppbyggnad med tvåstegstätning av heltäckande och strängpressade EPDM-profiler in- och utvändigt, gör att dräneringsvatten aldrig kommer i kontakt med de bärande aluminiumprofilerna. Detta garanterar täthet och att kondens alltid leds ut. Aluminiumprofiler kan lackeras i valfri RAL och NCS kulör.

GLas

Scanlight glastaksystem levereras med valfritt 2- eller 3-glas för önskad funktion, såsom värmeisolering, solskydd, solavskärmning, ljudisolering, säkerhet och självrengöring.

Profilsnitt 2-glas
Profilsnitt 3-glas

Support

Scanlight System AB erbjuder ett helhetsåtagande med stöd för projektering, och utför alltid själv entreprenaden med utbildade montörer och projektledare, som en garanti för kvalitet och säkerhet. Med Scanlight Glastakssystem erbjuder vi en trygg lösning, som ger fastighetsägaren ekonomiska effekter under brukstiden, genom minskad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.

SCANLIGHT GLASTAKSYSTEM ENERGI – med passivhuscertifikat

Med 3-glas och unik profiluppbyggnad är systemet certifierat av Passivhaus Institut i Darmstadt, Tyskland.

Scanlight Glastaksystem Energi uppnår med UTOTAL 0,81 w/M²K – högsta effektivitetsklass – phA, advanced component för klimatzon ”cool moderate”.

 • Termiska egenskaper beräknade enligt EN ISO 10077-1 och 10077-2.
 • Produktdeklaration enligt ISO 14025 och EN 15804 (EPD:A1).

Brandventilation

Brandventilatorer som uppfyller EN 12101-2 med 48V motorer kan fås som tillval. Brandventilatorerna anpassas specifikt till varje projekt med hänsyn tagen till nödvändig aerodynamisk utströmningskoefficient, placering, enkel- eller dubbelluckor mm.

 • Enkellucka eller dubbellucka är möjligt
 • Installation i vinkel mellan 0° och 90° möjligt
 • Skräddarsydd bredd och höjd på varje lucka (upp till maximalt 3m²)
 • Uppfyller Europeisk standard EN 12101-2 för rök- och brandventilation
 • Välj mellan ett antal olika drivsystem, tryckluft, 24-volt etc
Enkellucka på plant tak
Enkellucka i sadeltak
Dubbellucka i plant tak
Dubbellucka i sadeltak

Komfortventilation

Ett automatiserat ventilationssystem sparar energi. Genom att optimera de integrerade ventilationsenheterna i glastakssystemet och därigenom skapa naturlig ventilation kan mängden energi som krävs för att kyla luften i byggnaden väsentligt reduceras.

Spindelmotor, 230V
Kuggstångsmotor, 230V
Kedjemotor, 24V
Kuggstångsmotor, 24V

Certifikat

Profilsystemet är CE-märkt och även testat för vind, vatten och ljud hos SP i Borås med goda värden för hela konstruktionen inklusive alla profilsnitt och anslutningar.

 • Motstånd vindlast: EN 13116 / EN 12179 / 2000 Pa kontinuerlig last och 3000 Pa ökad last vid kortvariga vindstötar
 • Vattentäthet (mot slagregn): EN 12154 / EN 12155 / RE 1950
 • Lufttäthet: EN 12152 / EN 12153 / AE 1950 Pa
 • Ljudisolering: EN 10140-2 upp till 46 dB
 • UM/T: 1,3-0,72 W/m² K beroende på glastjocklek
 • UG: EN 673 1,1-0,6 W/m² K beroende på glasning

Plåtar och anslutningar

Till varje projekt levereras måttillverkade anslutningar med runtomliggande isolerande plåtintäckningar (minst 2mm tjocklek) och underliggande EPDM-membran som integreras i aluminiumsystemet.

Betongsarg
Träsarg
Stålplåtsarg
Vertikal träsarg

Produktblad

REFERENSKATALOG