Forskningsprojekt: Dagsljusanvändning i byggnader

E2B2 – ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad.

En femtedel av världens elanvändning går till belysning och prognoser pekar på en ökning med 40 procent till år 2035. Det i sin tur innebär en betydande ökning av utsläppen av växthusgaser. Att få in mer dagsljus i byggnader leder till en minskad användning av elbelysning.

Läs mer om forskningsprojektet här:

Länk till E2B2