Världens första båglanternin med certifierad täthet vid slagregn och storm

Scanlight Båglanternin är världens första båglanternin med certifierad täthet vid slagregn och storm.

CERTIFIKAT:

Systemet är CE-märkt och certifierat av EOTA

Värmeisolerging enlig ETAG 010

Vattentäthet enligt ETAG 010

Rök- och värmeventilation testad enligt EN 12101-2

 

Testinstitut:

European Technical Approval – ETA:

Testkriterierna baseras på riktlinjerna utfärdade av European Organisation for Technical Approval (ETAG). Certifikatet utställt på Båglanternin inkluderar alla nyckelfaktorer som är nödvändiga för att uppfylla byggnadsreglerna i alla EU-länder.